• Spesialkonsulent
  • E-post: Kirsten.Eriksen@unn.no
  • Tlf: 777 54 369

Kirsten Eriksen

Jeg har utdannelse innen sosialpedagogikk, familieterapi, veiledning, innovasjon og ledelse.

 

Jeg arbeider med temaområdene flyktningehelse og tvungen migrasjon.

 

Jeg har mange års erfaring  i arbeid med unge og deres familier fra inn- og utland.