• Psykologspesialist
  • E-post: kai.krogh@unn.no
  • Tlf: 777 54383

Kai Krogh

Jeg er psykologspesialist med PhD. Jeg er også utdannet lektor (filolog).

Jeg arbeider med disse temaområdene: traumer og traumebehandling, radikalisering og voldelig ekstremisme, FN/NATO-veteraner.