• Psykologspesialist
  • E-post: irene.marstrom@unn.no
  • Tlf: 777 54377

Irene Marstrøm

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har arbeidet i fagteam flykntinghelse ved RVTS Nord, og tidligere Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge siden 2002.

Jeg arbeider med disse temaområdene: flyktninghelse og tvungenmigrasjon, tortur, traumatisering og traumebehandling, helseerklæringer i utlendingssaker, juridisk og politisk kontekst for flyktninger og asylsøkere.

Utdannet i Somatic Experiencing, kognitiv atferdsterapi, EMDR, Trauma and tension Releasing Exercises, og kompleks traumatisering.