• spesialkonsulent
  • E-post: ingrid.nesje@unn.no
  • Tlf: 777 54 388

Ingrid Nesje

Jeg er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og selvmordsforebyggende arbeid.

Jeg arbeider med disse temaområdene: selvmordsforebygging og selvskading, samt oppfølging av etterlatte etter selvmord.

Jeg er godkjent veileder.