• Psykologspesialist
  • E-post: Gro.Morken.Nilssen@unn.no
  • Tlf: 777 54367

Gro Morken Nilssen

Jeg er psykologspesialist i klinisk voksen psykologi.

Jeg arbeider med disse temaområdene: vold og komplekse traumer.

Jeg har en treårig utdanning i affektbevissthetsterapi, en toårig utdanning i gruppebehandling av voldelige menn og kvinner, en treårig utdanning i traumebehandling, samt EMDR-terapeut.