• Spesialkonsulent
  • E-post: gro.berntsen2@unn.no
  • Tlf: 777 54 389

Gro Berntsen

Jeg er utdannet barnevernpedagog og sosialantropolog

Jeg arbeider med temaområdene: selvmordsforebygging, selvskading, psykososial beredskap og et likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkningen

Jeg er godkjent veileder