• Konsulent
  • E-post: brita.benjaminsen@unn.no
  • Tlf: 777 54380

Brita Benjaminsen

Jeg har over 20 års erfaring fra merkantile stillinger, blant annet ved politietaten og innen luftfart.

Jeg arbeider med senterets administrative oppgaver innen personal, økonomi og arkiv.