• Nestleder
  • E-post: hans.lander@unn.no
  • Tlf: 777 54 362

Hans Lander

Jeg er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Jeg er nestleder med faglig, personal og administrativt ansvar. Jeg har videreutdanninger i selvmordsforebyggende arbeid, faglig veiledning og psykodrama. Jeg er utdannet kursleder i ”Førstehjelp ved selvmordsfare”.