• Leder
  • E-post: elin.hartvigsen@unn.no
  • Tlf: 777 54 381

Elin Hartvigsen

Jeg er senterleder med faglig, personal og administrativt ansvar.

Jeg er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med Master i Helseledelse (MBA).

Jeg er gruppeanalytiker, og har videreutdanninger i kognitiv terapi og veiledningspedagogikk.