• Psykolog
  • E-post: dagfinn.sorensen@unn.no
  • Tlf: 777 54135

Dagfinn Sørensen

Jeg er utdannet Cand. Psychol ved Universitetet i Oslo (1995).

Jeg arbeider med disse temaområdene: Vold, seksuelle overgrep og flyktningehelse.

Jeg er koordinator for kompetanseteamet om barn og unge med bekymringsfull seksuell atferd

Jeg er autorisert som spesialist i klinisk sexologi, NACS (Nordic association for clinical sexology).