• Spesialkonsulent
  • E-post: Anja.Kolbu.Moe@unn.no
  • Tlf: +4777754391

Anja Kolbu Moe

Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i folkehelsevitenskap. Jeg arbeider i fagteam selvmordsforebygging.