• Psykologspesialist
  • E-post: anders.lundesgaard@unn.no
  • Tlf: 777 54373

Anders Lundesgaard

Jeg er psykologspesialist med fordypning i barn og unge.

Jeg arbeider med disse temaområdene: vold, seksuelle overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Jeg har også god kompetanse om flyktninger.