E-læring

Mange små kommuner og store geografiske avstander i Nord Norge medfører at RVTS Nord ikke kan besøke alle kommunene i landsdelen så ofte som ønskelig. For å nå ut til flest mulig har RVTS Nord valgt å satse på e-læring som undervisningsform.

Alle e-læringskursene ligger åpent tilgjengelig via Helsekompetanse.no. Noen kurs er allerede lansert, og flere er under utvikling. Kursene våre blir oppdatert etter hvert som det kommer ny kunnskap på feltet.

Undervisning via e-læring har mange fordeler; en av dem er at de gir en stor grad av fleksibilitet. Du kan gjennomføre våre kurs når du vil og hvor du vil, – ett helt kurs eller bare deler av det. Du trenger bare en pc eller et nettbrett med tilgang til Internett. Når du har gjort deg kjent med et kurs, kan du i ettertid benytte kurset som et oppdatert oppslagsverk.

 

Her er våre ferdige e-læringskurs:

Traumekurset «Stø Kurs» stø kurs

Når krisen rammer     

Vold og seksuelle overgrep mot barn 

Lokalt mot 

Flyktning.net

 

Arkiv over videokonferanser arrangert av RVTS Nord