Disputas for Anita Johanna Tørmoen

Behandling av ungdom med selvskadingsproblematikk: Dialektisk Atferdsterapi for ungdom (DBT-A) er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet. Dette kan være nyttig for ungdom som kommer i kontakt med hjelpeapparatet.

Avhandling Self-Harm among Adolescents: From Identification to Tailored Treatment har Tørmoen og kolleger undersøkt sammenhengen mellom selvskading og selvmordsforsøk hos skoleungdom og sett nærmere på deres opplevelse av samtidige plager, og kontakt med hjelpeapparatet. Avhandlingen viser videre at implementering av DBT-A for ungdom var gjennomførbart, og metoden ble godt akseptert av både behandlere og pasienter i BUP. Hvorvidt behandlingen er mer effektiv enn vanlig behandling ble for første gang studert i en randomisert kontrollert studie. Ungdommene som fikk DBT-A rapporterte mindre selvskading og reduksjon av selvmordstanker, og ble vurdert til å ha færre depressive symptomer enn ungdom som gikk i vanlig behandling.

Hovedfunnene i avhandlingen er at selvskading og selvmordsforsøk ofte opptrer sammen og at mange ungdom ikke kommer i behandling. DBT-A synes å være en lovende og effektiv behandling.


Tid: 8.mars 2017 – prøveforelesning kl. 10.15 og disputas kl. 12.15

Sted: Gamle Festsal, Urbygningen UiO


Tekst hentet fra: UiO: Institutt for klinisk medisin