Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen

Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen

Tid og sted: Tirsdag 6. november Scandic Ishavshotel Tromsø

Meld deg på her

PROGRAM

RVTS Nord, Troms politidistrikt og Tromsø kommune  arrangerer konferansen; Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen.

Målgruppe: Konferansen er rettet mot lærere og skolehelsetjeneste i ungdomsskole og videregående skole, men også andre som arbeider forebyggende med utsatt ungdom i barnevern, utekontakt, politi, konfliktråd,

flyktningtjeneste, asylmottak osv.

Påmeldingsfrist: 29. oktober 2018

Påmeldingen er bindende. De som ikke møter på konferansen vil bli fakturert med kr. 610,-.