Dagens flyktningsituasjon

 

Fylkesmannen i Troms har samlet oppdatert informasjon om flyktningsituasjonen

Fylkesmannen i Troms

 

 

 

 

 

Film av Sølve Skagen og Melinda Ashley De Mott: EXIT-grupper med enslige mindreårige asylsøkere som bruker kunstneriske aktiviteter for å få tilbake livslysten

Exit

 

 

 

 

Eirik Mathiesen deler erfaringer om det å være behandler for flyktninger og asylsøkere:

Del 1.

 

Del 2.

 

Hanne Steenvåg snakker om frivillig arbeid med flyktninger og asylsøkere: