Utdanning – behandling av komplisert sorg (Complicated Grief Treatment, CGT)

Utdanning – behandling av komplisert sorg (Complicated Grief Treatment, CGT)

Complicated Grief Treatment (CGT) er utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York der Shear er leder av Center for Complicated Grief. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har etablert et nært samarbeid med Shear og hennes kolleger, og det er allerede utdannet to kull med CGT-terapeuter her i Norge....Les Mer

Disputas for Anita Johanna Tørmoen

Disputas for Anita Johanna Tørmoen

Behandling av ungdom med selvskadingsproblematikk: Dialektisk Atferdsterapi for ungdom (DBT-A) er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet. Dette kan være nyttig for ungdom som kommer i kontakt med hjelpeapparatet....Les Mer

Oppvekstkonferansen 2017

Oppvekstkonferansen 2017

Fylkesmannen inviterer til oppvekstkonferanse i Bodø 28.-29. mars 2017. Målet med konferansen er å få til bedre samhandling om tiltak for at flere skal få rett hjelp til rett tid....Les Mer