Stort engasjement i Alta

Stort engasjement i Alta

Bygging av kompetanse settes på dagsorden. Når viktige oppgaver skal løses, må man sette av tid til kompetansebygging og tid til å reflektere over egen praksis. Dette har lederen på Alta mottak for enslige mindreårige, Renate Moe tatt på alvor. Hele to dager var satt av til å fokusere på arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere (EMA). RVTS Nord var invitert inn til foredrag på en fagdag og et kurs for 16 av de 23 ansatte på mottaket....Les Mer