Samarbeidsseminar om psykisk helse blant beboere på mottak

Samarbeidsseminar om psykisk helse blant beboere på mottak

Hjelp til hjelperne. Hvordan forebygge utagering og selvmordsatferd blant beboere på asylmottak .Seminaret er et samarbeid mellom Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord og Utlendingsdirektoratet (UDI) Regionkontor Nord. 18 og 19.oktober 2017 på Clarion Collection Aurora Hotell, Tromsø....Les Mer

Flyktning.net er nå lansert!

Flyktning.net er nå lansert!

Møter du asylsøkere og flyktninger i ditt arbeid? De lever under spesielle livsbetingelser – Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp. Ressursportalen flyktning.net er åpen og tilgjengelig for alle....Les Mer

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har kunngjort 2. runde med tilskudd til rekruttering av «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2017. 10. september er ny frist for å søke midler til psykologer i kommunene. Kommuner som ikke har fått midler tidligere og kommuner med enslige mindreårige asylsøkere, vil bli prioritert....Les Mer