«Rikets tilstand på asylfeltet»

«Rikets tilstand på asylfeltet»

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har nylig lansert nettsiden Rikets tilstand på asylfeltet www.riketstilstand.noas.no Nettsiden gir en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge i 2016....Les Mer

Stort engasjement i Alta

Stort engasjement i Alta

Bygging av kompetanse settes på dagsorden. Når viktige oppgaver skal løses, må man sette av tid til kompetansebygging og tid til å reflektere over egen praksis. Dette har lederen på Alta mottak for enslige mindreårige, Renate Moe tatt på alvor. Hele to dager var satt av til å fokusere på arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere (EMA). RVTS Nord var invitert inn til foredrag på en fagdag og et kurs for 16 av de 23 ansatte på mottaket....Les Mer