Har sikringa av Tromsøbrua hindra selvmord?

I 2005 ble Tromsøbrua sikret for å hindre mennesker i å ta selvmord ved hopp fra den.

Selvmordssikring TromsøbruaVed utgangen av 2014 avsluttet RVTS Nord samarbeidet med politiet i Tromsø om å registrere antall hendelser på Tromsøbrua og Sandnessundbrua, for å evaluere virkningen av sikringstiltaket på Tromsøbrua. Tromsøbrua ble sikret mot selvmord ved at det eksisterende rekkverket ble forhøyet langs hele brua. Tiltaket var ferdig montert 9. desember 2005.

Å hindre tilgang til metode er et viktig selvmordsforebyggende tiltak. Det er spesielt virksomt dersom metoden er kjent, svært dødelig, allment tilgjengelig og ikke lett kan erstattes av andre lignende metoder. Tromsø har to bruer med nærhet til hverandre, derfor var det av interesse å følge utviklingen på den usikrede Sandnessundbrua også.

Intensjonen med sikring av Tromsøbrua var:

  • å hindre hopp med døden til følge ved å gjøre rekkverket vanskeligere tilgjengelig. Redusert tilgjengelighet kan bidra til at det vinnes tid til: a) ny overveielse, b) mulig inngripen fra andre
  • forhindre at tilfeldige forbipasserende blir vitne til en voldsom og belastende hendelse som et selvmord kan være
  • begrense negativ og skadelig medieomtale som kan bidra til en “smitteeffekt” for sårbare grupper

De to siste årene før Tromsøbrua ble sikret mot selvmord i 2005, hoppet fem personer fra brua. To av disse overlevde. De ni årene etter sikring av brua fram til utgangen av 2014 har fire personer hoppet. Etter sikringen har ingen omkommet etter hopp fra Tromsøbrua. På den usikrede Sandnessundbrua har det vært en økning i antall hopp. Fra Sandnessundbrua var det ett hopp de to siste årene før sikring av Tromsøbrua. Mellom 2005 og 2014 var det sju hopp fra denne brua. De fleste som hopper fra Sandnessundbrua omkommer.

Avslutningsrapporten fra RVTS Nord konkluderer med at sikringen av Tromsøbrua har oppfylt to av intensjonene. Datamaterialet gir ingen informasjon om hvordan det oppleves å være vitne til denne type selvmordsatferd, men fra forskning vet vi at flere opplever det som både voldsomt og belastende å være vitne til en livstruende hendelse. Sikringen har bidratt til at det er blitt vanskeligere å hoppe fra brua, slik at flere blir forhindret fra å hoppe. De som har hoppet etter sikringa har overlevd selve hoppet. I tillegg har omtalen i lokale media endret fokus etter sikringa, og har ikke vært av en karakter som kan bidra til “smitteeffekt”. Det har vært flere reportasjer som omtaler sikringa av Tromsøbrua på en nyansert og god måte.

RVTS Nord har gitt ut tre evalueringsrapporter av tiltaket.

Avslutningsrapport brosikring 01.01.04 – 31.12.16

Evaluering 10 12 05 – 09 12 10

Evaluering av brusikringstiltak påmontert Tromsøbrua desember 2005