Behandling av traumatiserte flyktninger

Behandling av traumatiserte flyktninger

På bakgrunn av flyktningsituasjonen i Nord Norge, har vi sammen med BUP Sjøvegan arrangert fagdager for behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien i Region Nord

Vi har hatt mye nytte og glede av å samarbeide med BUP Sjøvegan gjennom mange år. Klinikken har et sterkt fagmiljø og øremerkede ressurser for oppfølging av flyktningbarn, unge flyktninger og deres familier.

BUP Sjøvegan konferanse 015
Irene Marstrøm, fra RVTS Nord

Første og andre juni hadde vi gleden av å ta del i klinikkens erfaringer, sammen med behandlere ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og sengeposter i Nordland, Troms og Finnmark. Et av de viktige temaene som ble belyst, var behandling av traumatiserte flyktninger. Dessverre er dette et aktuelt tema. Vi er også redd dette er kunnskap behandlerne vil få mer bruk for i tiden som kommer.

 

Randi Elisabeth Jenssen, fra Bup Sjøvegan

 

Randi Elisabeth Jenssen, fra BUP Sjøvegan

 

BUP Sjøvegan konferanse 002
Samtalene i pausen var en viktig faglig del av arrangementet.