Barndommen følger deg resten av livet

Svikt og svik, Tysfjord-saken og erfaringer fra handlingsplanen «En god barndom varer livet ut» er tema 10. og 11. april på denne samarbeidskonferansen. Meld deg på, du som jobber med eller for barn og unge.

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» er en samarbeidskonferanse som holdes i Tromsø mellom RVTS Nord, de tre fylkesmannsembetene i nord, Bufdir og Sjumilssteget. Avslutningskonferansen for regjeringens tiltaksplan 2014-2017, «En god barndom varer livet ut», arrangeres av RVTSene i ulike deler av landet. I tillegg slås Sjumilsstegskonferansen 2018 sammen med denne konferansen, slik at dette blir en stor samarbeidskonferanse over to dager.

 

Tirsdag 10. april 2018        For å følge streamingen klikk her

09.30     Registrering

10.25     Musikalsk innslag

Ord fra fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker

10.45     Barnevoldsutvalgets funn: Svikt og svik v/ medlem av barnevoldsutvalget Cecilia Dinardi, advokat og partner i Advokatfirmaet Elden DA

11.30     Lunsj

12.15     Marion Anne Knutsen – Tysfjord-sakenes første ansikt utad

12.40     Tysfjordprosjektet: refleksjoner fra politiet v/ lensmann Aslak Finvik og visepolitimester Heidi Kløkstad, Nordland politidistrikt

13.10     Pause

13.25     Árran lulesamisk senters erfaringer med å arbeide med vanskelige historier v/direktør Lars Magne Andreassen

13.50     Kulturelle forhold som gjør det ekstra vanskelig å fortelle om krenkelser v/Elisabeth Gerhardsen, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, SANKS

14.15     Arbeid i prosjekt Jasska/Trygg i Tysfjord v/prosjektleder Tor Erik Rønne

14.40     Pause

15.00 – 16.00     Paneldiskusjon – hva kan vi lære av Tysfjord?

Deltakere:

  • Lars Magne Andreassen, direktør ved Árran,
  • Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS
  • Politiet
  • Tor Erik Rønne, prosjektleder i Jasska
  • Gro Berntsen, RVTS Nord

Leder av diskusjonen: Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

 

 

Onsdag 11. april 2018        For å følge streamingen klikk her

09.00     Åpning fra Barneombudets fagavdeling v/ seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt

09.20     Presentasjon av nye verktøy v/ Tove Bruusgaard, seksjonssjef for voldsforebygging, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  • Den digital ressursen «Jeg vet» – en ny plattform rettet mot barnehage og skole for bekjempelse av vold og overgrep mot barn.
  • SNAKKE – et e-læringsprogram som skal gjøre ansatte i stand til å gjennomføre bekymringssamtaler med barn
  • Retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge – et verktøy for ansatte i barnehage, skole, fritidstilbud med flere

10.45     Pause

11.00     Kroppskort – et nytt forebyggende verktøy rettet mot barnehagebarn v/rådgiver Venke Giske, Statens Barnehus, Tromsø og Jill-Heidi Antonsen ved Tusseladden barnehage, Kvaløysletta

11.30     Lunsj

12.30     Kompetanseheving og endringsarbeid: Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse v/ Marit Irene Woldstad, spesialist i klinisk voksenpsykologi, RVTS Nord

12.50     TryggEst: En modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne – v/ John-Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver i Seksjon for likestilling og inkludering, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

13.15     Pause

13.30     Nettkurset Vold og seksuelle overgrep mot barn, ved Dagfinn Sørensen, RVTS Nord i samarbeid med Siv Jane Andersen og Merete Mikalsen fra Nordkapp Kommune.

14.00     Prosjekt nytt institusjonstilbud: Opprettelse av tilbud med samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsehjelp v/Olaf Jensen, prosjektleder Bufetat og Maria Margareta Rolandsen, avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken, Nordlandssykehuset

14.45     Avslutning v/Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord

Praktisk informasjon:

Deltakeravgift: Konferansen er gratis og arrangørene dekker dagpakker/kost for påmeldte deltakere. Påmeldte deltakere som ikke møter opp, blir fakturert med kr. 600 per dag.

Overnatting:  Dekkes av egen virksomhet. Bestill hotellrom selv direkte med Scandic Ishavshotel på meeting.ishavshotel@scandichotels.com. Oppgi referanse 46453665. Rom med frokost koster 1290 kroner. NB. Bestill innen 13. mars.

Reise: Dekkes av egen virksomhet.

Påmelding her