Barn på flukt

Barn på flukt

Aldri før har flere barn vært på flukt. Dagskonferansen «Barn på flukt» omhandler barns situasjon i forhold til velferd, omsorg og psykisk helse.

Informasjon fra Helsedirektoratet:

Konferansen holdes 3. juni på Radisson BLU Hotel Royal, Bergen Kl 09:00 – 15:30.

Om konferansen:

Barn på flukt er en dagskonferanse som er en del av Barn og unge kongressen 2016. Den tar for seg den mest sårbare gruppen i krig og konflikt. Konferansen blir en mulighet for fagfolk fra ulike fagfelt å komme sammen for å lære metoder for å jobbe med barna som er kommet til landet vårt.

Målgrupper for konferansen
• fagfolk og ledere i forvaltningen, kommuner, institusjoner
• politikere
• ansatte i skolen
• barnehageansatte
• ansatte på mottak
• ansatte på omsorgssentre
• helsepersonell

Program

Påmelding

Konferansen arrangeres av Barne- ungdoms og familiedirektoratet, KS og Helsedirektoratet.

Påmelding så lenge det er plass

Konferansen arrangeres av Barne- ungdoms og familiedirektoratet, KS og Helsedirektoratet.