Fortsatt ledige plasser! 31.08 AIM2 – Kurs om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP i Fyllingsdalen. Introduksjonskurset holdes 31.08.17 på Fyrhuset, Åsgård, Tromsø.

For påmelding trykk her

For pdf-fil av programmet trykk her

AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP i Fyllingsdalen.

AIM2 er besluttet implementert i Norge i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Programmet har fire kursmoduler, som bygger på hverandre. Introduksjonskurs (1 dag), utredningskurs (2 dager), behandlingskurs (2 dager), og instruktørutdanningskurs (2 dager). Målgruppene vil være noe ulike for de enkelte kursene. Dersom man ønsker å ta utrednings- og behandlingskurset, må man først ha tatt introduksjonskurset. Instruktørkurs forutsetter deltagelse på alle kursmoduler og vil kun være åpen på invitasjon. Vi har gleden av å invitere til kurs i AIM2 – Basic awareness, med forelesere fra V27.

Ansvarlig arrangør: RVTS Nord i samarbeid med V27/Betanien sykehus.

Uten navn

Side2

Side3

Side4