AIM2 – Kurs om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Ingen ledig plasser, kursene er fulltegnet. Nye kurs planlegges.

Dette er en opplæringspakke om arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd, for fagpersonell i helse- omsorgs- og sosialfaglige virksomheter, som kommunalt og statlig barnevern (Bufetat), private barneverninstitusjoner, kommunepsykologer, fagpersonell i boliger for barn med psykisk utviklingshemning, barn- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samt for fagpersonell i kriminalomsorgen, konfliktrådet og Statens Barnehus.

 

Kursene er forbeholdt deltakere fra region nord og det vil tilstrebes en geografisk spredning. Samtlige kurs avholdes i Tromsø, i samarbeid med kompetansemiljøet V27-Betanien BUP.

Kursene er gratis.

Ansvarlig arrangør: RVTS Nord i samarbeid med V27/Betanien sykehus.

Nye kurs i 2018:

  • AIM2 Basic 29.01.18
  • AIM2 Utredning 30.01.18 -31.01.18
  • AIM2 Behandling 13.03.18 – 14.03.18

 

Kursene er nå fulltegnet