AIM2 – Kurs om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Nye AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) kurs i januar og mars 2018!

 

Dette er en opplæringspakke om arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd, for fagpersonell i helse- omsorgs- og sosialfaglige virksomheter, som kommunalt og statlig barnevern (Bufetat), private barneverninstitusjoner, kommunepsykologer, fagpersonell i boliger for barn med psykisk utviklingshemning, barn- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samt for fagpersonell i kriminalomsorgen, konfliktrådet og Statens Barnehus.

 

Kursene er forbeholdt deltakere fra region nord og det bil tilstrebes en geografisk spredning. Samtlige kurs avholdes i Tromsø, i samarbeid med kompetansemiljøet V27-Betanien BUP.

Kursene er gratis.

Ansvarlig arrangør: RVTS Nord i samarbeid med V27/Betanien sykehus.

Nye kurs i 2018:

  • AIM2 Basic 29.01.18
  • AIM2 Utredning 30.01.18 -31.01.18
  • AIM2 Behandling 13.03.18 – 14.03.18

 

Påmelding til kursene finner du her