Røster fra nord – Ånder for «LEVE»

Røster fra nord – Ånder for «LEVE»

Presten Odd Jarle Eidner jobber med store viktige ting i livet. På fritiden er han like engasjert i det å leve.

LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, har siden 1999 jobbet for å gi etterlatte og pårørende støtte og omsorg. Styrelederen for LEVE Nordland, Odd Jarle Eidner, er vant til å gi trøst og varme. Som prest møter han mennesker i alle faser av livet. Også de aller tyngste. Etterlatte etter selvmord er ofte i en komplisert sorgprosess, i følge presten.

Tabu

– Sorgen etter at noen har gått bort er alltid tung å bære. Men etterlatte etter selvmord må også takle det store sjokket som selvmordet har vært. Det er brått og brutalt. Det at den som gikk bort har valgt det selv – er vanskelig å håndtere. I tillegg er det et element av skyldfølelse. Som etterlatt er det vanlig å tenke at man kunne ha gjort noe for å forhindre selvmordet.

Eidner har merket en endring i holdningene i samfunnet rundt temaet selvmord siden han begynte sin prestegjerning på 80-tallet.

– Tidligere var selvmord tabubelagt. Det ble ikke nevnt i begravelser at noen hadde tatt sitt eget liv. Nå ser vi til og med at selvmord blir nevnt i dødsannonser i avisene. Jeg synes det er positivt for de etterlatte at det er blitt mer åpenhet rundt temaet. En av årsakene til dette er blant annet det arbeidet LEVE har gjort, kommenterer Eidner.

Northen Norway landscapes

Veien ut

Eidner vet selv alt for godt hva sorg er. Han har hatt morgenandakt på NRK Radio om temaet. Han har også skrevet mye, blant annet boka «Den doble sorgen»

– Vi har mistet to barn i sykdom. Jeg var sykemeldt og i bunnløs sorg. Det tok lang tid å komme tilbake. Årsaken til at jeg kom tilbake, var at jeg fikk hjelp. Faglig hjelp og terapi. Jeg fikk snakket ut. Og jeg brukte kroppen. Jeg fant til slutt min vei i sorgens landskap. Det er mange veier og vi er alle ulike. Men det som er felles for de fleste, er at det er viktig å få snakket ut. At man ikke isolerer seg, forklarer presten.

Eidner ble en slags lokal kjendis i sorgens landskap. Han ble invitert inn i styret til LEVE  Nordland i 2007. De siste fem årene har han vært leder.

– Jeg så at behovet hos de etterlatte var stort. Drivkraften min i arbeidet med LEVE er å hjelpe andre på samme måte som jeg selv fikk hjelp. Minst like viktig er det forebyggende arbeidet som LEVE står for. Vi har ingen flere å miste!

Nullvisjon

Nettopp forebygging mot selvmord har blitt satt på dagsorden i Eidners hjemfylke.

– På årsmøtet til LEVE i 2014 var det en ungdomspolitiker fra partiet Rødt tilstede da vi snakket om en nullvisjon om selvmord. Hun tok visjonen videre til Nordland Fylkeskommune, som vedtok en nullvisjonen om selvmord. Det er unikt.

Visjonen er ikke bare tomme ord, forklarer presten.

– Nordland Fylkeskommune vedtok en handlingsplan om selvmordsforbyggende arbeid i juni 2015. Sammen med handlingsplanen følger tre millioner kroner, som blant annet gjør oss i LEVE Nordland i stand til å ansette en person på deltid. Det gir oss en helt annen plattform til å drive sorgstøtte og forebygging arbeid. Spesielt gledelig er det at vi nå kan gi et bedre tilbud til ungdom, forklarer Eidner.

Samarbeid

Midlene fra fylkeskommunen setter også LEVE Nordland bedre istand til å nå ut blant andre organisasjoner som jobber mot de samme målene.

– Sammen med LEVE Troms og LEVE Finnmark har vi regelmessige møter med blant andre RVTS Nord. Vi vet hvor skoen trykker og hvilke behov som finnes der ute. RVTS Nord sitter på masse faglig kompetanse, samtidig som de har et bredt nettverk som vi kan dra nytte av. Erfaringsutveksling og kompetanseutvikling styrker alle parter. Blant annet samarbeider vi om kompetanseheving for frivillige basert på likemannsstøtte. Vi har også samarbeidet om familiesamlinger for etterlatte ved selvmord på Viken Senter, legger Eidner til.

«Fem om dagen»

Presten mener god psykisk helse er grunnlegende for å holde fast i livet.

– Om jeg hadde bestemt i verden – hadde jeg innført «5 om dagen» for psykisk helse:

  1. Ta kontakt!
  2. Prøv nye ting – og kom deg ut av komfortsonen.
  3. Ta pauser! Tenk på egne behov.
  4. Vær aktiv! Vi er skapt for det.
  5. Gi av deg selv! Gjør noe fint for andre.

Presten har hengt opp «5 om dagen» listen på kontoret.

– Listen ble laget av Ungdommens fylkesting i Nordland. Vi kan lære mye av ungdommen, konkluderer Odd Jarle Eidner.


 

 

Odd J. Eidner – en selvpresentasjon.

Odd J. Eidner (59) er født i 1956, oppvokst i Steigen, og bor i Bodø. Han er prest, og har tidligere arbeidet som sokneprest i Dønna, feltprest på Bodø Hovedflystasjon og rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor. Fra 2006 har han arbeidet som prostiprest i Bodø domprosti. Han er også rådgiver for politiet ved kriser og katastrofer, og har mye kompetanse på kirkelig tjeneste når det skjer ei ulykke. Han har engasjert seg i arbeidet med oppfølging av etterlatte etter selvmord, og er fylkesleder i LEVE Nordland.

Odd er også forfatter og foredragsholder. Han har utgitt 5 bøker – ”Huset med de mange rom” (Credo 1984), ”Den doble sorgen” (Genesis 2006), ”Den doble gleden” (Genesis 2010), ”Det doble håpet” (Genesis 2012). Den siste boka, «Det enkle livet», kom ut i 2014. Han har mistet to barn, og det skriver han om i boka ”Den doble sorgen”. I ”Den doble gleden” forteller han om hvordan livet arter seg for ham nå, etter ei livskrise. Denne boka er illustrert med flotte naturbilder av Bjørn Erik Olsen. Det er også den neste boka, ”Det doble håpet”, som handler om hvor viktig håpet er for å gå videre i livet. Høsten 2014 kom hans foreløpig siste bok: ”Det enkle livet” (Genesis 2014). Den kan leses som ei andaktsbok, og inneholder bl.a. flere av de andaktene han har holdt på radioen.

Odd er fast andaktsholder på NRK P1, og det er mange som har blitt kjent med stemmen hans på denne måten. Han holder også foredrag i ulike sammenhenger. Det handler ofte om tap og sorg, men også om livsglede og arbeidsglede. Han har opprettet et privat foretak som bærer det treffende navnet

”Odd Eidner – I GLEDE OG SORG”.